Keppel Seghers bouwt afvalverwerkingsinstallatie in Singapore

27 apr 2020
Keppel Seghers heeft de opdracht gekregen voor de bouw van fase 1 van de ‘state-of-the-art’ Afvalenergiecentrale in Singapore. Deze zal operationeel zijn in 2024. De beproefde in house technologie zal ingezet worden om het afval om te zetten in een maximale hoeveelheid elektriciteit en herbruikbare secundaire grondstoffen terwijl een uitgebreide rookgaszuivering ervoor zorgt dat de emissies bij de laagste ter wereld behoren. Hieronder kan je het persbericht hierover terugvinden.

ZERO WASTE NATION 

Singapore heeft met een kleine 6 miljoen inwoners een bevolking vergelijkbaar met deze van Vlaanderen, maar op een oppervlakte 20 keer kleiner.
De afvalproblematiek is daardoor één van de grote uitdagingen van deze stadstaat, samen met een efficiënt water en afvalwaterbeheer.

De Singaporese overheid heeft een duurzame lange termijn toekomstvisie en wil op termijn een “Zero Waste Nation” worden. Daarom heeft ze een grootschalig project voor geïntegreerd beheer van vaste en vloeibare afvalstromen opgezet, het “Tuas Nexus IWMF” project.
Volgende verwerkingsinstallaties zijn op één centrale site samengebracht:
  • Afvalwaterzuivering waarbij het afvalwater wordt gerecycleerd tot zuiver water
  • Co-digestie van waterzuiveringsslib en etensresten
  • Slibverwerking
  • Huishoudelijk afval verwerking met een mechanische sorteerinstallatie voor het sorteren en recycleren van glas, kunststof en metaal en een thermische valorisatie van het niet recupereerbare afval
Hierdoor zijn er synergieën mogelijk die ervoor zorgen dat de verschillende installaties veel efficiënter kunnen werken: zo worden onder andere water, biogas, slib, roostergoed en elektriciteit onderling op de meest optimale manier verdeeld.
 

‘STATE OF THE ART ’ AFVALENERGIECENTRALE

Keppel Seghers heeft de opdracht gekregen voor de bouw van fase 1 van de ‘state-of-the-art’ Afvalenergiecentrale. Deze zal operationeel zijn in 2024.
De beproefde in house technologie zal ingezet worden om het afval om te zetten in een maximale hoeveelheid elektriciteit en herbruikbare secundaire grondstoffen terwijl een uitgebreide rookgaszuivering ervoor zorgt dat de emissies bij de laagste ter wereld behoren.
De beproefde in house technologie zal ingezet worden om het afval om te zetten in een maximale hoeveelheid elektriciteit en herbruikbare secundaire grondstoffen terwijl een uitgebreide rookgaszuivering ervoor zorgt dat de emissies bij de laagste ter wereld behoren.

De Afvalenergiecentrale zal 2900 ton (= 200 000 zakken huisvuil) per dag verwerken op een milieuvriendelijke manier.
Ter vergelijking: dit komt overeen met nagenoeg driekwart van de totale hoeveelheid niet recycleerbare huishoudelijk afval geproduceerd in Vlaanderen.
 

CO² reductie met equivalent van 100.000 auto's

Daarenboven zal de installatie voldoende elektriciteit produceren om alle installaties in het Nexus project van de nodige elektriciteit te voorzien, de rest zal in het lokale elektriciteitsnet worden gevoed.
De hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit afval is equivalent aan de consumptie van 600000 inwoners (zijnde 10% van de Singaporese bevolking of een stad ter grootte van Antwerpen).
Deze groene elektriciteitsproductie vervangt jaarlijks 190 miljoen m³ aardgas en reduceert de CO2  in de atmosfeer met het equivalent van de uitstoot van 100 000 auto’s.
 
Er werd verder veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van de installatie die, naast een iconische architectuur, onder andere een verticale tuin, een uitgebreide bezoekersruimte en zonnepanelen zal bevatten.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keppel Seghers levert de kerntechnologie voor de Afvalenergiecentrale.
De klant is NEA (National Environment Agency), de Singaporese overheidsinstelling die als doelstelling heeft om een duurzaam & groen leefmilieu te behouden en te verbeteren in Singapore
Het project is een Engineering, Procurement & Construction (EPC) contract.
De totale contract waarde is ca. 1 miljard euro.
Het consortium bestaat uit Keppel Seghers, China Harbour en ST Engineering Marine, met elk een aandeel van 48%, 31% & 21% respectievelijk.
De supply chain voor dit project strekt zich uit over heel de wereld waarbij het merendeel van de installaties geproduceerd in Europa, China, Singapore en Zuidoost-Azië, wat honderden banen zal creëren in deze regio’s
 
Het Singapore Integrated Waste Management Facility (SIWMF) zal het derde project voor geïntegreerd afvalbeheer zijn voor Keppel Seghers:
Keppel Seghers heeft een tiental jaar geleden Qatar’s “Domestic Solid Waste Management Centre” gebouwd, tot op vandaag het enige project van deze schaal in het Midden Oosten, en doet hiervan momenteel de exploitatie.
In Hong Kong is Keppel Seghers momenteel bezig met de bouw van de eerste geïntegreerde afvalbeheersinstallatie op een nieuw artificieel eiland. Eens operationeel, zal Keppel Seghers hiervan de exploitatie gedurende 15 jaar op zich nemen.
 
Links
 
Keppel Corporation persbericht:
https://www.kepcorp.com/en/media/media-releases-sgx-filings/keppel-led-consortium-secures-contract-to-develop-singapores-tuas-nexus-integrated-waste-management-facility-iwmf/
 
NEA Persbericht:https://www.nea.gov.sg/media/news/news/index/nea-awards-main-tuas-nexus-iwmf-engineering-procurement-construction-(epc)-contract-to-keppel-seghers-china-harbour-and-st-engineering-marine-consortium