Project & Proposal

In de afdeling Project en Proposal doorlopen en beheren we het volledige traject van een waste-to-energy project, van de conceptfase tot oplevering van een installatie. Omdat de ervaringen en informatie-uitwisseling tussen beide teams een belangrijke meerwaarde zijn voor zowel onze offertes als de uitvoering van onze projecten zijn deze teams bewust samengevoegd. We werken zeer internationaal, wat elke offerte en project zijn eigen karakter en uitdagingen geeft.

De proposal managers werken het technische luik uit van de waste-to-energy offertes. Ze bieden een gepaste oplossing voor de vereisten van de klant en gaan mee om deze te bespreken en te verdedigen. Daarbij werken zij nauw samen met de andere afdelingen (engineering & technology, commercial & quality en business development …) om een kwalitatieve en competitieve offerte af te leveren.
 
De projectmanagers hebben de verantwoordelijkheid over één of meerdere projecten om deze binnen budget, termijn en naar tevredenheid van de klant af te werken. Zij zijn het eerste contactpunt voor de klant en organiseren het werk dat uitgevoerd wordt door de andere afdelingen.
 
Binnen ons team zijn er ook enkele collega’s die een belangrijke ondersteunende rol aan de offertes en projecten bieden zoals planning en documentatie. Verder zijn de site managers ondergebracht in deze afdeling. Zij zien erop toe dat onze technologie op een juiste en veilige wijze op de werf geïmplementeerd wordt, om zo een bedrijfszekere, performante installatie op te leveren.
 
In ons bedrijf geloven wij sterk in cross-training en is het gebruikelijk dat bijvoorbeeld project managers ook offertes opvolgen en proposal managers meehelpen aan de uitvoering van de projecten. Daarnaast willen we ook een leidende rol spelen in nieuwe ontwikkelingen in de waste-to-energy sector. We moedigen dan ook iedereen aan om hieraan deel te nemen.
 
Het zien groeien van een project van de conceptfase tot de oplevering is een geweldige ervaring en geeft veel voldoening, zeker omdat je weet dat je jouw steentje hebt bijgedragen aan een duurzamer milieubeheer en een schonere toekomst.