Drie redenen om jezelf op de rooster te leggen

20 mei 2020
“Dat wist ik helemaal niet” horen wij regelmatig als we kandidaten ontmoeten in het kader van openstaande vacatures. Velen zijn verbaasd en verrast over onze projecten, onze technologie en hoe Waste-to-Energy bijdraagt om de afvalproblematiek op te lossen. Telkens wij “ons verhaal” vertellen wordt de interesse meestal alleen maar groter. Tenzij kandidaten ooit van Seghers Better Technology hadden gehoord of als student een rondleiding of gastlezing hadden gevolgd was Keppel Seghers voor hen een grote onbekende. Onze projecten zie je immers niet in ons straatbeeld. Wat onze projecten wél betekenen lees je hieronder en natuurlijk in onze Ingenieurs op de rooster campagne.
 

 De werelwijde afvalproblematiek  

 De wereldwijde afvalproblematiek met een enorme impact en dramatische gevolgen voor onze planeet is de eerste reden van onze campagne. De afvalproblematiek zet onze maatschappij onder druk en dwingt ons anders om te gaan met afval. Minder afval produceren is natuurlijk de beste afvalstrategie, afval recycleren is de volgende stap. Er zal echter steeds niet-recycleerbaar afval blijven bestaan. Momenteel wordt wereldwijd nog circa 70% van het afval gedumpt op stortplaatsen. Wereldwijd hebben afvalbergen een negatieve impact op het welzijn van miljoenen mensen.  De methaanuitstoot van dergelijke afvalbergen is één van de grootste bijdragers aan de klimaatsverandering. Daarboven komt dat gestort afval de lucht, de bodem en het bodemwater sterk bezoedelt. Onderzoek voorspelt dat – zonder drastische beleidswijzigingen – wereldwijd het volume niet-recycleerbaar huishoudelijk afval zal toenemen met 70% van 2020 tot 2050. Door het omzetten van de vrijgekomen warmte in energie onder de vorm van elektriciteit of stoom is Waste-to-energy - ook wel Energy from Waste genoemd - een betrouwbare, lokale en duurzame bron van energie. Op die manier geven wij onze huidige en toekomstige collega’s de kans mee te werken aan een schonere toekomst en duurzame samenleving.
 
 

Technologische uitdaging

Een tweede reden om jezelf op de rooster te leggen is de technologie van onze projecten. Wie heeft al immers al eens een waste-to-energy plant van dichtbij gezien? Zowel vanuit een chemisch als vanuit elektromechanisch perspectief is zo’n WtE proces & plant enorm uitdagend. Onze collega procesingenieurs stelden bvb voor volgende vraag op te nemen: “waarvoor gebruiken wij bakpoeder tijdens de verbranding?” of “hoe houden we het vuur brandend zonder extra brandstof toe te voegen?”. Elk project opnieuw worden zij uitgedaagd om op basis van diverse parameters tot een process design te komen van zo’n WtE plant. Hiermee gaan collega project ingenieurs - in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde ingenieurs aan de slag om de installaties verder te ontwerpen en aan te kopen. De omvang van de installaties – zowel qua grootte als qua capaciteit – wekken meestal verbaasde blikken op. Momenteel werken wij aan de 1e Waste-to-Energy plant in Australië die jaarlijks 400.000 ton afval zal omzetten in electriciteit. Eén van de boilers in dit project is 14 meter breed en het boilerhuis is maar liefst 40m lang. In Hong-Kong zullen we tegen 2025, 6 verbrandingslijnen bouwen op een nog aan te leggen eiland.


Internationale projecten

Tot slot vormt het internationaal karakter van onze projecten een interessant en aantrekkelijk aspect! De afvalproblematiek stopt immers niet in Europa. De grootste relatieve toename in afval wordt de volgende decennia in Azië en Sub Sahara Afrika verwacht. In diverse landen waren wij de eerste leverancier van de WtE technologie. Het afgelopen decennium hebben we heel wat plants gebouwd of verbrandingstechnologie geleverd voor plants in China. Momenteel werken wij aan projecten in Australië, Hong Kong, Singapore en India. Dit zorgt voor erg veel internationale contacten en - afhankelijk van de functie - ook reizen binnen en buiten Europa.

Wat denk je? Mogen we je op de rooster leggen?

team_bis-(1).jpg