De Carbon Challenge - deel 1: de rol van afval in de klimaatopwarming.

20 dec 2021
Dat de klimaatopwarming moet gestopt worden is duidelijk. Zo heeft Europa een grootse ambitie geuit om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In deze eerste van twee blogs verduidelijken we - samen met collega Innovation Manager Tom Croymans - wat de klimaatuitdaging exact inhoudt en gaan we dieper in op de rol van afval in deze problematiek.

In het voorjaar 2022 brengen we als vervolg op deze blogs enkele experts in het domein afvalbeheer, circulaire economie en carbon capture & storage samen om jullie nog beter te informeren.

 

Wat is jouw achtergrond, Tom, en waarom werk je in deze sector? 

Met een masterdiploma Chemie op zak was het voor mij duidelijk dat ik mijn academisch parcours nog kon verlengen. In de 4 jaren die daarop volgden voltooide ik een doctoraat bij de industriële ingenieurs nucleaire technologie. Gebeten om mijn kennis in het bedrijfsleven in te zetten, pakte ik "onderweg" nog een postgraduaat bedrijfskunde mee om dan in juni 2018 als Innovation Manager bij Keppel Seghers aan de slag te gaan. In 2021 werd ik verkozen als voorzitter van carbon capture utilization & storage werk groep van ESWET, de industrie associatie van Europese leveranciers van Waste to Energy Technology. De ambitie om te werken rond maatschappelijke thema’s zoals afval en energie vanuit een technologie is tot vandaag één van mijn sterkste motivatoren. Ik ben dan ook continu op zoek naar de juiste mix tussen technologische innovatie en rentabiliteit binnen het domein van ecologie.
 

De klimaatopwarming is niet meer weg te denken. Hoe kijk jij hier naar?

Eén van de belangrijkste uitdagingen in het kader van klimaatopwarming is het drastisch reduceren van de CO2 uitstoot. De Europese Unie heeft de ambitieuze doelstelling uitgesproken om tegen 2030 de uitstoot met minstens 55 % te verminderen en tegen 2050 zelfs klimaatneutraal te zijn.
Dit is alleen maar mogelijk door zowel de CO2 uitstoot te reduceren alsook de uitgestoten CO2 af te vangen en op te slaan, het zogenaamde ‘carbon capture & storage’ proces.
 

Keppel Seghers is actief binnen Waste-to-Energy. Wat is de rol van afval in de klimaatopwarming?

Afvalbeheer speelt een zeer belangrijke rol. Ten eerste is er de groeiende wereldbevolking en de stijgende levensstandaard, die ervoor zorgen dat de productie van goederen alleen maar blijft toenemen. En wanneer deze goederen einde leven komen, wordt dit uiteindelijk afval. Zo voorspelt de Wereldbank dat de wereldwijde hoeveelheid huishoudelijk afval met 70% zal stijgen tussen nu en 2050 naar 3.4 miljard ton per jaar, in een “business as usual” scenario. Een waanzinnig getal dat de impact van afval op de klimaatproblematiek alleen nog maar meer kracht bij zet!

1.png

Ten tweede wordt er zowel bij het vervaardigen van producten áls bij de afvalbehandeling ervan CO2 geproduceerd.
Het is de manier waarop dit afval behandeld wordt, die een cruciale impact op de omvang van deze CO2 productie heeft. Wanneer afval niet optimaal beheerd wordt volgens de afvalhiërarchie zal het milieu harder belast worden met onder andere een negatievere impact op de klimaatopwarming.
 

Wat betekent de 'afvalhiërarchie'?

De zogenaamde afvalhiërarchie bepaalt de preferentiele volgorde van de behandeling van afval. Zo bestaat de beste afvalstrategie erin om het gebruik van materiaal te vermijden. Daarna is het hergebruik en het recycleren van materiaal aangewezen. Als tot slot ook deze opties niet kunnen, blijft er een niet-recycleerbaar materiaal of afval over. De beste strategie is om dit afval dan te verbranden voor energie- en materiaalrecuperatie. De meest ongewenste optie bestaat er in om het afval te storten.

https://kidv.nl/milieukundige-beoordeling-interventies
https://kidv.nl/milieukundige-beoordeling-interventies

Hiermee komen we tot een derde reden waarom afvalbeheer cruciaal is voor de klimaatopwarming. Vandaag wordt er wereldwijd nog steeds 70% van het afval gestort, al dan niet in “landfills” of in de vrije natuur. In deze landfills wordt zeer veel methaangas geproduceerd, die vaak rechtstreeks in de atmosfeer terecht komt. Spijtig genoeg is de impact van dit methaangas op klimaatverandering vele malen groter dan CO2. Daarnaast kan er bij het dumpen van afval geen materiaalrecuperatie meer gebeuren. Kort samengevat, afval dumpen heeft een veel grotere carbon-footprint en onttrekt het materiaal uit de circulaire economie.
 
Een goed afvalbeheer heeft dus een enorme invloed op het milieu en het ondernemen van de juiste acties op het juiste moment kan een gunstige impact hebben op de klimaatopwarming. De grote hoeveelheid onbehandeld afval biedt daarom een enorme opportuniteit voor innovatieve Waste-to-Energy en recyclage-technologieën.
 

Waaruit bestaat deze opportuniteit dan?

Binnen Waste-to-Energy wordt voornamelijk niet-recycleerbaar huishoudelijk afval verbrand. De vrijgekomen warmte wordt opgevangen in een boiler waar deze warmte gebruikt wordt voor stoomproductie die op zijn beurt als energiebron ingezet wordt om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken met behulp van een turbine, in chemische processen of binnen warmtenetwerken.
Daarnaast worden metalen uit de bodemassen gerecupereerd, maar ook de onbrandbare fractie die overblijft na de verbranding gaat men oa. verwerken in toepassingen binnen de wegenbouw.


Geboeid om meer te weten? 

Binnenkort komen we met deel 2 uit de Carbon Challenge reeks. Je ontdekt er meer over de oplossing die “Carbon capture & storage” kan bieden om de klimaatopwarming tegen te gaan en opnieuw de mogelijke rol van Waste-to-Energy.

Ondertussen je kennis over de afvalproblematiek en Waste-to-Energy op de rooster leggen? Check onze Ingenieurs op de rooster kwis en ontdek in 20 uitdagende & evenveel boeiende antwoorden meer over deze thema's.