An-Sofie's kennismaking met Waste-to-Energy

06 aug 2020
Met Keppel Seghers hebben we een lange en rijke traditie van samenwerkingen met universiteiten en hogescholen. Studenten leren ons kennen dankzij een bedrijfsbezoek of gastcolleges over onze Waste-to-Energy technologie en duurzame projecten. Daarnaast voert Keppel Seghers ook doctoraatsonderzoek en onderzoek in het kader van uitvoeringsprojecten uit met verschillende universiteiten. Tot slot zijn er ook steeds onderwerpen waarrond studenten in het kader van een masterproef of bedrijfsstage kunnen werken. Tijdens het academiejaar 2019-2020 werkte An-Sofie Goossens haar masterproef af bij ons. Haar verhaal en ervaring lees je hieronder.

 

 Stel jezelf even voor An-Sofie  AnSofie.jpg

 Ik ben in juni 2020 als “Master Industriële Wetenschappen - Optie               Elektromechanica Duurzaam Energie” afgestudeerd. Na mijn 3e jaar van de bachelorstudie jaar deed ik reeds een bedrijfsstage tijdens de zomer. Tijdens mijn masterjaar was het zaak een boeiend thema te vinden voor mijn masterproef. In het kader van het vak ‘Thermal Power Plants’ van Professor Julien Blondeau koos ik uiteindelijk voor het onderwerp van Keppel Seghers: ‘Optimization of consumable use for the cleaning of flue gases from waste incineration installatons’.

 

Hoe verliep je masterproef? 

Op 7 november 2019 was het zover. Toen ontmoette ik samen met mijn docent een eerste keer enkele ingenieurs van Keppel Seghers op het kantoor in Klein-Willebroek. Zo konden we kennismaken en ook de inhoud en doelstelling van de masterproef goed bespreken.
 
Kort nadien ben ik opgestart. Tot aan de examens in januari was ik 1 dag per week aanwezig. Nadien was ik 2 dagen per week op kantoor. Wegens de Covid19 crisis moest ik na enige tijd vanop afstand verderwerken.


Wat was juist de inhoud en probleemstelling van je masterproef?

De focus was het gebruik van gehydrateerde kalk tijdens rookgasbehandeling. Dit type kalk wordt gebruikt om de zure componenten in de rookgassen, die tijdens de verbranding vrijkomen, te neutraliseren. De titel van mijn masterproef was “De analyse van de performantie van de rookgasreiniging in een afvalverbrandingsinstallatie”. Ik heb vooral de invloed van de belangrijkste parameters onderzocht op de verwijderingsefficiëntie van bepaalde polluenten.
 
Op basis van procesdata van een actieve Waste-to-Energy plant heb ik deze correlaties onderzocht. Eerst verwerkte ik de inkomende data uit Excel en stelde ik de data grafisch voor in Tableau. Met de hulp van collega Elien heb ik uiteindelijk via een regressieanalyse in meerdere dimensies toegepast om diepgaander te analyseren en na te gaan wat het effect van één specifieke parameter is op de verwijderingsefficiëntie.

 

Wat heb je ‘ontdekt’ over Waste-to-Energy?

Over de hele wereld wordt er alsmaar meer afval geproduceerd en is er een groeiend tekort aan stortplaatsen, dus is er nood aan een duurzamer afvalbeheer. Waste-to-Energy is een duurzame oplossing voor niet-recycleerbaar afval waarbij energie wordt opgewekt in de vorm van elektriciteit en warmte.


Hoe heeft deze ervaring jou geholpen met het oog op een professionele carrière?

Op diverse manieren. Het was erg leerrijk om deel te nemen aan meetings. Hoe zorg je er voor dat je de nodige informatie bekomt, hoe je vragen moet stellen en soms ook wel durven stellen. Verder leerde ik ook heel wat over communicatie via mail in bedrijven. Hoe stel je mails op om de juiste reactie en informatie te verkrijgen? Tot slot heb ik zeker ook geleerd feedback te vragen en te ontvangen.


Hoe heb je de begeleiding vanuit Keppel Seghers ervaren?

Zeer goed, meer zelfs: het was een begeleiding waar je als student alleen maar van kan dromen. Ten eerste waren er meerdere ingenieurs beschikbaar om mijn vanuit hun specialisatie te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Ten tweede vond ik het een fijn bedrijf met een aangename sfeer. Zo aten we ‘s middags altijd samen met enkele collega’s. Verder werd ik op mijn 1ste dag door HR collega An rondgeleid op alle afdelingen en aan alle collega’s. Dat helpt absoluut om je welkom te voelen en je op je gemak te stellen.