Hoe verlopen turnkey projecten? Deel 3: Site & Construction Management

02 sep 2021

Als innovatieve Waste-to-Energy technologieleverancier werken wij continu aan diverse projecten wereldwijd, waaronder ook “turnkey” projecten. In een vierdelige reeks willen we meer inzicht geven in het verloop van zo’n turnkey project. In het eerst deel verdiepten we ons in de proposal fase. De tweede blog ging over het projectmanagement tijdens een Waste-to-Energy turnkey project. In dit derde deel nemen het aspect van site & construction management onder de loep.
 

1e fase: Voorbereiden

Gezien onze contractuele verantwoordelijkheden zijn er steeds enkele collega’s on site. Afhankelijk van de exacte scope en de omvang van de Waste-to-Energy plant kan het ‘vaste’ team variëren tussen twee en vijf collega’s. Gaande van een Site Manager, Deputy Project Manager en Site Engineer tot een Boiler Specialist. Ons team wordt doorheen de volledige constructie activiteiten versterkt met collega ingenieurs: Process of Project Engineers, Automation Engineer, Mechanical Designers, E&I engineers, ….Dit hangt voornamelijk af van de uitvoeringsfase van het project.
 
De site manager speelt een cruciale rol in dit kluwen en gaat natuurlijk niet onvoorbereid naar de werf en bestudeert voor het vertrek handleidingen en tekeningen van de totale plant, het equipment en onze contractuele scope.
coaten_Bialystok-Poland.JPG


2e fase: Erection

Ongeveer één maand voor de effectieve start van de werkzaamheden komt er iemand van ons team ter plaatse aan. Dan kunnen er onder andere ‘open package inspections’ gebeuren waarbij equipment alvast wordt gecontroleerd op volledigheid en vervolgens tijdelijk gestockeerd.  Voor deze ‘open package inspections’ maakt de site manager gebruik van gedetailleerde paklijsten die het logistiek team in het hoofdkantoor heeft opgesteld. Verder gebeurt er op dat moment nog niets met dit equipment.
 
Meestal start voor ons de site op nadat de civiele werken zijn afgerond en de bouw van de eigenlijke Waste-to-Energy installatie begint. Die start met de zogenaamde erection van de staalstructuur. Dit vormt in zekere zin het skelet van de plant waarbinnen het equipment wordt geïnstalleerd. Van zodra er voldoende hoogte is begint de installatie van een van dé cruciale onderdelen van een Waste-to-Energy plant: het verbrandingsrooster. Dit rooster wordt in de meeste gevallen bij één van onze Europese partners gemaakt. Vervolgens wordt het voedingsrooster - van waaruit het huishoudelijk afval wordt gedumpt - geïnstalleerd en verbonden met het verbrandingsrooster.
 
Een tweede cruciaal equipment van de Waste-to-Energy installatie is de boiler. Die zet immers de warmte uit de rookgassen tijdens de verbranding om in warm water of verzadigde stoom. Ofwel plaatsen we eerst de boiler en bouwen we nadien de staalstructuur errond. Ofwel verloopt dit omgekeerd en plaatsen we de onderdelen van de boiler in de staalstructuur met behulp van grote kranen.
 
Afhankelijk van de contractuele scope, worden ook andere delen van de installatie door Keppel Seghers geleverd en geïnstalleerd onder onze supervisie. Denk daarbij aan het stoomcircuit (dat stoom van de ketel omzet in elektriciteit of proceswarmte), de elektrische installatie, de rookgasreiniging of de behandeling van de assen.
De site manager coördineert dus ook – afhankelijk van de scope – de opbouw van opstartbranders, transportsystemen, hydraulische sturingen, elektrische borden, systemen voor het reinigen van de boiler, rookgaswassing, asbehandeling enz. Enkele van die apparaten zijn in-house ontwikkeld. Daarvoor zijn uiteraard gedetaileerde montage-instructies beschikbaar, maar de mensen van het site team kunnen ook rechtstreeks de ontwerper van het apparaat contacteren, wat meestal zeer interessante en leerrijke discussies oplevert.
De feedback die het site team zo bezorgt aan de ontwerper draagt in hoge mate bij aan het continu verbeteren van de technologie. Andere apparaten, aangekocht bij gespecialiseerde leveranciers, worden geïnstalleerd volgens instructies van de leveranciers. Waar nodig komen gespecialiseerde technici van de leveranciers zelf op de werf de correcte montage begeleiden. De site manager coördineert de inzet van de gespecialiseerde technici en zorgt ervoor dat zij elkaar niet voor de voeten lopen.
 
Afhankelijk van project tot project duurt deze erection fase minimaal 1 jaar. Uitzonderlijk kan dit bij grote turnkey tot meerdere jaren.3e fase: Commissioning

Nadat de erection fase is afgerond volgt een volgende cruciale stap. Alle equipment en het hele proces moet immers getest worden om nadien finaal in gebruik te nemen. Op dat moment komen de diverse leveranciers on site om de commissioning van hun equipment te doen.

Onze verantwoordelijkheid is dan het coördineren en erop toezien dat alles volgens gemaakte afspraken verloopt. Natuurlijk loopt dit niet altijd even vlot en ontstaan er discussies. Het komt er dan op aan diplomatisch te werk te gaan om tot constructieve oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de activiteiten doorgaan volgens planning.
 
Het site team staat continu in contact met ons team in België. We hebben dagelijks contact met de project manager die zeker bij commerciële issues betrokken is. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om het overzicht te bewaren en waar nodig ook de contract manager mee in te schakelen.
Issues met betrekking tot specifiek equipment worden opgevolgd door de betrokken project engineer. Bij procestechnische vragen schakelen we de collega process engineers in.
Sowieso komen doorheen de ganse commissioning fase regelmatig collega’s uit ons engineering team voor enkele weken of maanden ter plaatse om heel gericht te assisteren in specifieke fases. In het bijzonder voor controleren en testen van elektrische systemen, instrumentatie en automatisatie voorziet het hoofdkantoor in assistentie ter plaatse door ingenieurs van de gespecialiseerde disciplines. In deze fase worden ook de electromechanische componenten (transportsystemen, ventilatoren, pompen, …) koud getest in onbelaste toestand.
 


4e fase: finetunen en opstarten

Nadat de commissioning is afgerond gaan we over naar de laatste fase: finetunen en opstarten.
Dit doen we door een eerste verbranding van afval. Daarna zullen we het proces & de sturing verder aanpassen totdat een optimaal proces en rendement wordt behaald. Om vervolgens het proces maximaal geautomatiseerd te laten verlopen. Dit kan volautomatisch, maar ook semi-automatisch.
Bij finetuning en opstart is de betrokkenheid van process engineers erg groot. Meestal zijn er één of meerdere op de site aanwezig voor de afstelling van de procesparameters. Eveneens wordt vanuit het hoofdkantoor assistentie geboden via een remote verbinding. Het vaste site team speelt hier een belangrijke rol om zowel de stelselmatige overdracht van de installatie aan de klant alsook de nodige training voor de toekomstige operatoren en onderhoudspersoneel te organiseren.
 
Wil jij ook meer weten over Waste-to-Energy, onze projecten en technologie? Check dan zeker de 20 boeiende vragen & antwoorden uit onze Ingenieurs op de Rooster quiz