Keppel Seghers strijdt tegen de klimaatverandering

24 jul 2019
Per seconde wordt er wereldwijd 220 ton afval geproduceerd. 67% ervan wordt gedumpt, meestal on- gecontroleerd. Dit aantal zal verdubbelen tegen 2025 en verdrievoudigen tegen 2100. 15 à 20 % van de schadelijke gassen zoals CO2 en methaan kunnen gereduceerd worden als we een einde stellen aan de  ongecontroleerde storting. CO2 en methaan zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Bovendien ondervinden 65.000.000 personen, voornamelijk kinderen de impact van de blootstelling aan de 50 grootste  stortplaatsen in de wereld. Dit heeft een grotere weerslag op de levensverwachting dan malaria. De technologie van Keppel Seghers laat toe om op een milieuvriendelijke manier het residu afval om te zetten in energie.
 

CIRCULAIRE ECONOMIE

‘We geloven in de circulaire economie. Eerst en vooral moeten producten herbruikt worden. Vervolgens  moeten  we ze recycleren. Pas als dit niet meer kan moeten we zorgen dat het afval dat overblijft niet meer gestort wordt, maar ook kan herbruikt worden. Onze technologie laat toe om stoom en electriciteit te halen uit het verbranden van afval. Bovendien gaan we zo nauwkeurig te werk dat er enkel assen en metaal overschieten. Het metaal wordt eruit gehaald en ook opnieuw gebruikt. De assen zelf dienen voor funderingen, bakstenen … . De schadelijke gassen die vrijkomen bij de verbranding vangen we op en kunnen we helemaal filteren. Onze verbrandingsoven veroorzaken dan ook geen enkele geurhinder. De technologie werkt met schuivende tegels. Op die manier kan zowel klein afval als afval met hele grote afmetingen verwerkt worden. En wat vooral belangrijk is … we kunnen hierdoor een stabiele uitkomst garanderen, zowel qua afval als stoom. De warmte kunnen we ook perfect recupereren. Dagelijks wordt met onze technologie meer dan 60.000 ton afval verwerkt. Zowel afval van gezinnen, als industrieel afval. Het is echt indrukwekkend.'
 

GOEDE LEERLING


‘Vlamingen zijn  zeer goede leerlingen in afvalreductie. We sorteren zeer goed en hergebruiken. Slechts een minimum komt nog op de afvalberg terecht. 70% van het afval wordt gerecycleerd, en een beetje minder dan 30% wordt gevaloriseerd in een van de 12 waste to energy plants (WTE) in Vlaanderen. Minder dan 1% wordt nog ge- stort op een zeer gecontroleerde manier. Keppel Seghers technologie wordt sinds jaren gebruikt in Wilrijk, Doel, Gent, Harelbeke en Oostende. Andere landen vormen een veel grotere uitdagingen op het vlak van recyclage.’

VLAAMSE TECHNOLOGIE

 
‘De waste-to-energy technologie die nu de wereld rondgaat is op en top Vlaams. Het bedrijf Seghers Better Technology werd opgericht in Willebroek  door Hendrik Seghers. De eerste toepassingen zijn terug te vinden in 1937 in Belfort, Frankrijk. Eind jaren negentig ging het bedrijf ten onder aan een torenhoge schuldenlast. Begin jaren 2000 stapte de Singaporese multinational Keppel in met kapitaal.
Pas toen het oorspronkelijke bedrijf in 2002 overgenomen werd door Keppel werd de technologie ten volle benut. Keppel Seghers maakt deel uit van Keppel Infrastructure. Dit is één van de vier divisies van het bedrijf naast een vastgoed-, een investerings- en een offshore divisie. Het totale bedrijf is genoteerd op de beurs in Singapore en is bijna 7 miljard dollar waard.’

DE EERSTE, DE GROOTSTE, DE UNIEKSTE

 
‘In 1999 werd Keppel Seghers eerste WTE plant gebouwd in China, in 2006 volgde Singapore. Qatar was in 2007 de eerste plant in het Midden-Oosten. De grootste site in Europa staat in Runcorn, Engeland. Het werd in 2010 gebouwd. De grootste van de wereld plaatsten we twee jaar geleden in China. We bouwen steeds gro- tere roosterovens met extra zorg voor energierecuperatie. Keppel Seghers haalde vorig jaar een contract  binnen voor de aanleg van een afvaleiland voor Hong Kong. Op het vaste land zelf was er geen ruimte. De oplossing was het aanleggen van een kunstmatig eiland. De afval en de herbruikbare producten worden per boot en leidingen aan- en afgevoerd. Keppel Seghers is uitgesproken marktleider in China. Het contract is € 3,3 miljard waard, waarvan twee derde voor Keppel Seghers.’

EN NU AUSTRALIË

‘De Australiërs produceren per hoofd 15% meer afval dan de Belgen. Bovendien wordt de helft nog steeds gestort. Dat betekent 1 ton afval per seconde. Een groeiend milieubewustzijn  en  het  feit dat China niet langer de 1.300.000 ton geëxporteerd afval wenst te verwerken, zorgen ervoor dat er een hoogtechnologische  afvalcentrale  komt.  De  richtdatum is 2021. Vanaf dan zal er jaarlijks 400.000 ton afval verbrand worden. Dat is een vermindering van 90% afval dat naar de stortplaats  gaat. Met de geproduceerde stoom (36 megawatt) zullen 50.000 gezinnen bediend kunnen worden. Wat overblijft aan assen wordt herbuikt in de bouw of wegenbouw. De  CO2  reduc- tie komt overeen met 85.000 auto’s die niet meer rijden. De totale site vergt € 460.000.000 investeringskapitaal.  Keppel Seghers levert de  kerntechnologie voor € 70.000.000.‘